5. ročník Tankové Dni Laugarício 2017

 

 

Drahí priatelia,

je za nami jubilejný, 5. ročník Tankových Dní Laugarício. Pri tejto príležitosti sa nám ponúka malý priestor na rekapituláciu.

        Počas uplynulých piatich rokov sa Tankové Dni pevne usadili v kalendári akcií. Za svoju existenciu presiahli hranice Slovenska, o čom svedčí aj medzinárodná účasť, či už medzi účastníkmi, ktorí prichádzajú z Českej republiky, Poľska, Rakúska, Maďarska, Veľkej Británie a ďalších krajín, ale aj medzi návštevníkmi. Dnes môžeme povedať, že pôvodnú myšlienku dobových táborov sa nám podarilo zachovať a je vidieť rok čo rok rastúcu úroveň prezentácie jednotlivých klubov v tomto smere. Rovnako aj rekonštrukcie bojov a ukážky sú každoročne na vyššej úrovni. K Tankovým Dňom už od prvého ročníka neodmysliteľne patrí prezentácia noviniek – cieľ ktorý sa nám darí každý rok splniť. A v neposlednom rade servis pre návštevníkov - samotný príjazd, parkovanie, možnosť občerstvenia, sociálnych zariadení a ďalších doplnkových služieb. Všetko toto by sme ako organizačný tím sami nezvládli. A všetkým by sme sa chceli postupne poďakovať.

        Prvé poďakovanie patrí našim partnerom a sponzorom, ktorí nás podporujú. Sú dôležitou súčasťou Tankových Dní, či už vo fáze príprav, alebo počas ich samotného priebehu. Za toto vám patrí poďakovanie organizačného tímu, ale pevne veríme že aj účastníkov a návštevníkov Tankových Dní.

        Druhé poďakovanie je určené všetkým účastníkom Tankových Dní, ktorí svojou kreativitou a snahou pri prípravách svojich táborov a prezentácií vlastne napĺňajú myšlienku a podstatu tejto akcie – prezentáciu vojenských dejín od čias najstarších až po súčasnosť. Každým rokom vaše rady rozšíri niekto nový a my pevne veríme, že kto raz príde, už zostane. Pretože dámy a páni, vy ste stavebnými kameňmi Tankových Dní Laugarício a za to vám patrí naša vďaka a obdiv.

        Obrovské poďakovanie patrí samozrejme našim návštevníkom. Pre vás to robíme a vy nás odmeňujete každým rokom plnším hľadiskom, vernosťou bez ohľadu na počasie a spokojnosťou. Vaše ohlasy sú pre nás prínosom, pozitívne nám dávajú pocit, že to čo robíme je dobré a tie negatívne nás nenechávajú spať na vavrínoch a ukazujú nám čo ešte musíme zlepšiť. A verte tomu drahí priatelia, že my robíme maximum pre to aby sme to zlepšili. Preto ešte raz obrovské ďakujeme a dúfame že nám zostanete verní aj do ďalších ročníkov.

        A ďalšie poďakovanie sa nám tu vynára. Je to pre ľudí ktorých neuvidíte v dobovej uniforme, ani s páskou návštevníka. Väčšinou si ich moc ani nevšimnete, ale sú tam. Prichádzajú medzi prvými a odchádzajú medzi poslednými. Sú tam kde je ich treba a plnia množstvo menších či väčších úloh, ktorých je na Tankových Dňoch neúrekom. A za to všetko im patrí naša vďaka. Lebo sú síce nenápadní, ale dôležití.

        Na záver by sme ešte chceli poďakovať obyvateľom Trenčianskych Stankoviec a Krivosúd – Bodovky za trpezlivosť a pochopenie počas uplynulých rokov a tiež by sme chceli vysloviť skromné prianie, že toto pochopenie a trpezlivosť budú mať pre nás aj do rokov nasledujúcich. Rovnako patrí naše poďakovanie aj obyvateľom Bošáce, ktorí každoročne pripravia účastníkom spanilej jazdy nezabudnuteľnú atmosféru a prijatie.

        Drahí priatelia vieme že dnes to bolo trošku obšírnejšie, ale to je už údel jubileí.  Preto dúfame, že nám to odpustíte. 5. ročník Tankových Dní Laugarício je za nami, technika umytá a zaparkovaná, uniformy vypraté a pri Trenčianskych Stankovciach sú už len výletníci a ticho. Ale o rok sa tam vrátime, aby sme pripravili 6. ročník Tankových dní Laugarício 2018 a pevne veríme, že sa tam vrátite s nami. Ešte raz obrovské ďakujeme nie len za uplynulý ročník, ale aj za všetky predchádzajúce a stretneme sa opäť v Trenčianskych Stankovciach.

Váš tím Tankových Dní Laugarício

 

 
Zoznam ocenení udelených počas 5. ročníka Tankových Dní Laugarício 2017

Pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, p. Jaroslava Bašku
p. Grzegorz Klimczak za repliku tanku Panzer V Panther
Veľká cena organizátorov TDL
VHK Východní fronta za dobový tábor z 2. sv. vojny
p. Ladislav Žákovič za renováciu T-34/85, spoluprácu a celoživotné dielo pri budovaní Múzea vojenskej histórie v Pohronskom Ruskove
Malá cena organizátorov TDL
p. Jarda Pánek za výbornú ukážku zničenia tanku Panther
Argenti a dedo Jozef za stredoveký dobový tábor a delo Viktorka
p. Martin Dobrodenka ml. za renováciu vozidla KRAZ 255B1
16th Armored Division za vozidlo CLARKTOR a večnú ochotu pomôcť
KPVHS - Afrika bar za dobový tábor z 2. sv. vojny
KVH Západ za dobový tábor z 2. sv. vojny
Ľahká PT brigáda Glasňák za tábor Bundeswehru
KVH Mor ho! za dobový tábor z 2. sv. vojny
KVH Strzelcow Kresowych za dobový tábor z 1. sv. vojny
p. Peter Magula / Big One za 5 rokov spolupráce